Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Izraela, Irana i Avganistana s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhiju Sretnu Novu Godinu

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Irana s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhiju Sretnu Novu Godinu

Falun Dafa praktikanti iz Izraela s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhiju Sretnu Novu Godinu

Falun Dafa praktikanti iz Avganistana s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhiju Sretnu Novu Godinu