Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti Falun Dafe iz UK, Francuske, Irske, Belgije i Holandije s poštovanjem žele učitelju Li Hongdžiju srećnu Novu Godinu

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Dafe iz UK s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Porodica praktikanta iz UK s poštovanjem čestita cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Praktikanti Falun Dafe iz Škotske s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Praktikanti Falun Dafe sa vežbališta u Škotskoj s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Praktikanti Falun Dafe iz grada Škotskoj s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Praktikanti Falun Dafe iz Glazgova, UK, s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti iz Irske s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Porodica praktikanata iz UK s poštovanjem čestita cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Praktikanti Falun Dafe iz Belgije s poštovanjem čestitaju cenjenom Učitelju Novu Godinu!

Čestitke Učitelju Liju takođe su pristigle iz:
Praktikanta iz Kine koji živi u UK
Praktikanta iz Kine koji živi u Irskoj i drugih rođaka iz Kine
Porodice praktikanta iz Kine koji živi u UK
Praktikanata koji objašnjavaju istinu u šopingu molu Pariz, u Francuskoj
Praktikanta iz Kine koji živi u Francuskoj
Porodice praktikanta iz Francuske
Praktikantkinje iz Holandije