Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz 28 zemalja žele Učitelju Liju Sretnu Novu Godinu

(Minghui.org)

S Kineskom Novom Godinom, koja je tu pred nama, Falun Dafa praktikanti iz cijeloga svijeta šalju srdačne čestitke na Minghui.org želeći u njima osnivaču Falun Dafa veoma sretnu Kinesku Novu Godinu.

Ovaj izvještaj objedinjuje čestitke koje su poslali Falun Dafa praktikanti iz 28 zemalja uključujući:

SAD, Kanadu, Njemačku, Francusku, Španiju, Rusiju, Australiju, Holandiju, Švedsku, Norvešku, Hrvatsku, Austriju, Švajcarsku, Poljsku, Finsku, Novi Zeland, Irsku, Japan, Južnu Koreju, Vijetnam, Maleziju, Tajland, Rumuniju, Bugarsku, Češku i Slovačku.

Poruka koju je poslao ruski praktikant može dobro predstaviti sve čestitke.
On piše:

Kada se osjećam izgubljeno, Učitelj mi daje smjernice;
Kada ne uradim nešto dobro, zbog vlastitog neznanja, Učitelj mi daje mudrost;
Kada sam potišten, Učitelj me hrabri;
Kada padnem i budem ranjen, Učitelj, za mene, pretrpi najveću bol.
Moj je život promijenjen kultivacijom, zbog Učiteljevog Učenja.
Učitelj me za ruku vodi putem kultivacije i obnovio je moj život.
Nikada neću zaboraviti sve ono što ste mi dali.
Hvala vam, Učitelju.
Hvala vam, Učitelju.

Pored novogodišnjih želja, mnogi su praktikanti u svojim čestitkama kazali da će se, u novoj godini, savjesnije kultivirati.