Falun Dafa Minghui.org

Ontario, Kanada: Falun Gong toplo dočekan na regionalnom policijskom događaju u Yorku

(Minghui.org)

Praktikanti Falun Gonga su bili pozvani da učestvuju na 16. 'Međunarodnom danu za eliminaciju rasne diskriminacije' koji je održala regionalna policija iz Yorka. Ovaj tradicionalni događaj, ove godine održan 9. aprila 2018. godine, pokazuje ogromnu kulturnu različitost u oblasti Yorka, velike metropolitanske zajednice sjeverno od Toronta. Dnevni su događaji uključivali žive nastupe, etnička jela i edukativne programe.

Mnogi su se posjetioci zaustavili pokraj Falun Gong štanda, jer su bili zainteresovani da nauče više o ovoj tradicionalnoj duhovnoj praksi iz Kine. Prilično je veliki broj učesnika naučio Falun Gong vježbe od praktikanata. Falun Gong, praksa kultivacije uma i tijela, se u Kini podučava od 1992. godine, a sada je praktikuju ljudi iz više od 100 zemalja i regiona širom svijeta. Kineski režim je 1999. godine pokrenuo kampanju progona praktikanata Falun Gonga, a taj progon danas još uvijek traje u Kini.

Falun Gong praktikanti upoznaju posjetioce sa praksom na 16. Međunarodnom danu za eliminaciju rasne diskriminacije koji je održala regionalna policija iz Yorka u 'Markham Event Centru' u Markhamu, Ontario.

Proslava Međunarodnog dana eliminacije rasne diskriminacije je, u proteklih 16 godina, postala lokalna tradicija na području Yorka, a veliki broj lokalnih grupa učestvuje na događaju. Regionalna policija Yorka ima cilj podsticati komunikaciju i razumijevanje među različitim etničkim grupama u zajednici. Falun Gong praktikanti aktivno učestvuju na ovoj manifestaciji već dugi niz godina i razvili su veoma dobar odnos sa regionalnom policijom u Yorku. Podrška Falun Gongu koju pokazuje regionalna policija u Yorku je u potpunom kontrastu sa onim što se dešava u Kina, gdje policija praktikante Falun Gonga rutinski hapsi, saslušava i zatvara.

Šef regionalne policije u Yorku, Eric Jolliffe (na slici drugi sa lijeve strane) s praktikantima Falun Gonga.

Eric Jolliffe, šef policije u Yorku, je sa izabranim opštinskim zvaničnicima prisustvovao ovome događaju. Šef policije se zaustavio na Falun Gong štandu kako bi se rukovao i pozdravio praktikante. On se svima njima zahvalio na učestvovanju u događaju.

Ricky Veerappan, inspektor iz regionalne policiju u Yorku, vjeruje da Falun Gong treba zaštititi u Kanadi.

Inspektoru Rickyju Veerappanu je bilo drago što vidi praktikante Falun Gonga na ovom događaju. On je osudio progon Falun Gong od strane Kineskog režima, ističući da takav progon nije dozvoljen u Kanadi. Dodao je da je policija tu kako bi zaštitila zajednicu i prava i vjerovanje praktikanata.

Policajac Ahrenas (na slici drugi sa lijeve strane) je bio veoma impresioniran praktikantima Falun Gonga.

Policajac Ahrenas ima vrlo pozitivan utisak o Falun Gongu zbog toga što, tokom mnogo proteklih godina, praktikanti aktivno učestvuju u događajima u zajednici. Ahrenas je rekao da takvo aktivno učešće povezuje zajednicu i puno znači za održavanje tradicije kanadske kulturne raznolikosti.

Gospodin Naushad Hirji iz Markhama je rekao praktikantima da je bio zapanjen moćnim energetskim poljem stvorenim kada su oni demonstrirali vježbe. On je ostavio svoje kontakt informacije i ponudio praktikantima da im obezbijedi mjesto za učenje Falun Gonga za ljude u njegovoj zajednici.

Jeannette (lijevo) uči treću Falun Gong vježbu.

Jeannette, posjetiteljka na događaju, je bila veoma znatiželjna u vezi sa Falun Gongom. Praktikanti su sa njom razgovarali o praksi i naučili je vježbe. Bila je veoma uzbuđena i ostavila svoje kontakt informacije, nadajući se da će moći učestvovati na narednim edukativnim događajima.

Gospodin Liu, iz Kine, koji sada studira u Kanadi, se zaustavio kraj Falun Gong štanda kako bi uzeo nešto literature. Želio je saznati više o Falun Gongu i zahvalio se praktikantima na informacijama. Liu je razgovarao sa praktikantima Falun Gonga na drugim događajima širom svijeta i shvatio je koliko je progon u Kini pogrešan. Rekao je da su praktikanti Falun Gonga potpuno različiti od onoga kako ih propaganda prikazuje u kineskim medijima.