Falun Dafa Minghui.org

Zvaničnici iz države New York su prepoznali pozitivan uticaj Falun Gonga

(Minghui.org)

U povodu 19. Svjetskog Falun Dafa dana, 13. maja, više je okruga i gradova u državi New York izdalo proklamacije lokalnim praktikantima Falun Gonga.

Vladini zvaničnici su proglasili 13. maj 2018. godine za Falun Dafa dan, čestitajući 26. godišnjicu predstavljanja Falun Gonga javnosti i odajući priznanje praktikantima za njihov doprinos lokalnim zajednicama.

Proklamacije hvale pozitivan uticaj na društvo ove prakse samopoboljšavanja, naročito naglašavajući temeljne principe Falun Gonga Istinitost, Dobrodušnost i Toleranciju. Zvaničnici su takođe osudili 19 godina dugi progon Falun Gonga u Kini.

Kathy M. Sheehan, gradonačelnica grada Albany, i proklamacija koju je izdala

Laura Curran, izvršni rukovodilac okruga Nassaua i proklamacija koju je izdala

Steven Bellone, izvršni rukovodilac okruga Suffolk, i proklamacija koju je izdao

Chad A. Lupinacci, nadzornik okruga Huntington, i proklamacija koju je izdao

Edvard P. Romaine, gradonačelnik grada Brook Havena sa proklamacijom koju je izdao

Laura Jens-Smith, gradonačelnica grada Riverheada, i proklamacija koju je izdala

Edward R. Wehrheim, gradonačelnik grada Smithtowna, i proklamacija koju je izdao

Angie M. Carpenter, gradonačelnica Grada Islipa, i proklamacija koju je izdala

Richard H. Schaffer, gradonačelnik Grada Vavilona, i proklamacija koju je izdao

Judi Bosworth, gradonačelnica Grada North Hempsteada, i proklamacija koju je izdala

Tim Tenke, gradonačelnik Glen Covea, i proklamacija koju je izdao