Falun Dafa Minghui.org

Austrijsko Nacionalno Vijeće prihvatilo građansku inicijativu kojom se traži osuda ilegalne trgovine organima u Kini

(Minghui.org)

Predsjednik Falun Dafa udruge Austrije, gosp. Yong Wang i dr. Kugler, članica parlamenta, predali su građansku inicijativu gosp. Wolfgangu Sobotki, predsjedniku Austrijskog Nacionalnog Vijeća, 18. rujna 2018. godine. U građanskoj inicijativi stoji zamolba parlamentu da osudi oduzimanje organa od živih ljudi koje se odvija pod odobrenjem državnih vlasti u Kini. Također se traži od parlamenta da izvrši pritisak na kineske vlasti da odmah zaustave oduzimanje organa od svih pritvorenika te da dopuste nezavisnim istraživačima da sprovedu transparentnu istragu.

Yong Wang (drugi s desna), predaje građansku inicijativu predsjedniku Nacionalnog Vijeća Wolfganu Sobotki (drugi s lijeva)

Wang je izjavio da će Nacionalno Vijeće procesuirati građansku inicijativu te na taj način omogućiti Austrijancima da saznaju za progon Falun Gonga u Kini. Nada se da će to potaknuti i austrijsku Vladu da osudi progon.

U građanskoj inicijativi se od Nacionalnog Vijeća zahtijeva sljedeće:

„Osudite prisilno odstranjivanje organa u Narodnoj Republici Kini koje se odvija pod odobrenjem državnih vlasti i zatražite od Vlade Narodne Republike Kine da odmah zaustavi prisilno uklanjanje organa od svih pritvorenih osoba i da dozvoli nezavisnim istražiteljima da sprovedu transparentnu i vjerodostojnu istragu zloupotrebe transplantacije organa.“

„Promijenite zakon glede turizma zbog transplantacija organa, kako bi se spriječila trgovina organima sa Kinom, odnosno turizam zbog transplantacija organa.“

„Zatražite zaustavljanje progona duhovne prakse Falun Gong (Falun Gong praktikanti su najveće žrtve žetve organa) od strane Vlade Narodne Republike Kine i Komunističke partije Kine, kao i da sve praktikante Falun Gonga odmah puste na slobodu, zajedno s ostalim zatvorenicima koji su u pritvoru zbog duhovnih uvjerenja.“

„Omogućite svim Austrijancima da se informiraju o problemu trgovine organima u Kini putem edukativne kampanje.“

Austrijanci će imati priliku potpisati online peticiju na web stranici parlamenta, te će na taj način moći izravno poduprijeti građansku iniciativu. Parlament će, nakon rasprave, donijeti odluku o zahtjevima predstavljenim u građanskoj inicijativi.

Gradsko Vijeće Beča je donijelo sličnu rezoluciju u travnju prošle godine.