Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti Falun Dafe iz raznih profesija i privrednih grana šalju novogodišnje pozdrave učitelju Li Hongdžiju (2.deo)

(Minghui.org)

Povodom Kineske Nove godine 2019, Minghui sajt je zasut srdačnim čestitkama praktikanata Falun Dafe iz Kine. Svi praktikanti žele srećnu Novu godinu osnivaču Falun Dafe, učitelju Li Hongdžiju, uz obećanja da će se marljivije unapređivati i omogućavati ljudima sveta da saznaju za lepote prakse.

Praktikant iz Daqinga, provincija Heilongjiang, piše u svojoj čestici: „Učitelj je podario svetu najveću, najuzvišeniju, svetu Dafu univerzuma. Da bi se praktikanti Dafe vratili svom pravom poreklu i da bi se spasila živa bića, Učitelj nas u svakom trenutku vodi i čuva nas. Učitelj je sve podneo za mene i žrtvovao se. S dubokom zahvalnošću, odlučan sam da dobro radim tri stvari, ostanem marljiv u kultivaciji i ispunim svoju misiju!“

Ova zbirka sadrži čestitke Falun Dafa praktikanata iz 30 profesija i privrednih grana, uključujući bankarstvo, tehnologiju, aeronautiku, transport, rudarstvo, arhitekturu, poljoprivredu, prehranu, vodoprivredu, naftnu industriju, šumarstvo, elektroniku, scensku umetnost, muziku, železnicu, medicinsku zaštitu, obrazovanje, finansije i poresku, izdavaštvo, prirodni gas, hemijski inženjering, elektroprivredu, petrohemiju, nekretnine, računovodstvo, hortikulturu, elektronsku trgovinu itd.

Ti praktikanti žive u sledećim područjima Kine:

Fuyang grad, Anhui Provincija, Industrial and Commercial Bank of China

Daqing naftno polje, Heilongjiang provincija

Finanskijska uprava, Shandong provincija

Šumska služba Tongbei, Heilongjiang provincija

Sistem nabake i opskrbe okruga Kaijiang, Sichuan provincija

Pingba okrug u Nanchong, Sichuan provincija

Zhongyuan naftno polje

Sistem nabake i opskrbe grada Bazhong, Sichuan provincija

Bankarski sistem grada Bazhong, Sichuan provincija

Finansijsku sistem u Kini

Revizorski sistem u Kini

Fabrika automobila u Changchunu, Jilin provincija

Nanjing, Jiangsu provincija

Sistem zdravstvene zaštite Kine

Kineska železnica

Zdravstveni sistem okruga Linchuan County, Anhui provincija

Državno poljoprivredno dobro Kine

Daqing, Heilongjiang provincija