Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Godišnji izvještaj Američkog State Departmenta o ljudskim pravima izrazio zabrinutost zbog progona Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Kina se nalazi u „posebnoj ligi po pitanju kršenja ljudskih prava", rekao je državni sekretar Mike Pompeo kada je 13. marta 2019. predstavio godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u zemljama svijeta.

Izvještaj State Departmenta dokumentuje kršenje ljudskih prava u približno 200 zemalja i oblasti, od čega je 120 stranica izvještaja posvećeno Kini. Progon Falun Gonga se spominje šest puta.

U izvještaju je identifikovan problem prisilne žetve organa u Kini, o čemu je Predstavnički dom jednoglasno usvojio Rezoluciju 343 u junu 2016. godine: „Izražavajući zabrinutost zbog upornih i vjerodostojnih izvještaja o sistematskoj, od države odobrenoj žetvi organa koji se uzimaju od zatvorenika savjesti u NR Kini bez njihovog pristanka, uključujući uzimanje organa od velikog broja Falun Gong praktikanata i pripadnika drugih religijskih i etničkih manjina."

Prema ovom izvještaju „ aktivisti i organizacije i dalje optužuju vladu za nedobrovoljno uzimanje organa od zatvorenika savjesti, posebno od pripadnika Falun Gonga."

Dva Falun Gong praktikanta, Bian Lichao i Ma Zhenyu, koji su trenutno zatvoreni u Kini, su spomenuti u izvještaju.

Bian Lichao je nagrađivana učiteljica u Srednjoj školi broj 10. u Kailuanu u gradu Tangshanu u provinciji Hebei. Osuđena je na 12 godina zatvora 2012. godine. Ma Zhenyu je inženjer u 14. istraživačkom institutu China Electronics Technology Group. Drugostepeni sud iz Nanjinga ga je osudio na tri godine zatvora 2018. godine.

U izvještaju se navode ozbiljna kršenja ljudskih prava u Kini, uključujući i slučajeve koje počinila sama vlada: „proizvoljna i nezakonita ubijanja; prisilni nestanci osoba; mučenja; samovoljno zatvaranje; teški i po život opasni zatvorski uslovi i politički zatvorenici.“

Izvještaj također objašnjava kako su praktikanti Falun Gonga žrtve „sistematskog mučenja u pritvoru" od strane Komunističke partije Kine.

U izvještaju se ističe da se politički aktivisti i vjernici, uključujući Falun Gong praktikante, zatvaraju u centrima za liječenje od ovisnosti; a najduži ovakav pritvor je trajao dvije godine.

Također je dokumentirano da su nekim advokatima, koji pomažu političkim aktivistima i duhovnim sljedbenicima, bile uskraćene njihove profesionalne dozvole. Neki su bili pritvoreni, maltretirani, ili im je zabranjeno da se sastaju sa svojim klijentima. Određenom broju advokata koji su pomagali praktikantima Falun Gonga se čak gubi svaki trag. Vjeruje se da su bili tajno zatvoreni. Jedan primjer je advokat Gao Zhisheng, koji nije viđen od avgusta 2017. godine.

Zavod za demokratiju, ljudska prava i rad Američkog State Departmenta svake godine objavljuje izveštaj o ljudskim pravima. Ova godina je 43. godina objavljivanja izvještaja.