Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Republikanski nacionalni komitet usvojio rezoluciju protiv prisilne žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Republikanski nacionalni komitet (RNC) SAD-a je 2. avgusta 2019. godine jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se javno osuđuje prisilna žetva organa u Kini. RNC "oštro osuđuje kinesku praksu nedobrovoljne žetve organa." Kompletan tekst rezolucije može se naći na kraju ovog članka.

Shawn Steel, bivši predsjedavajući Republikanske stranke Kalifornije, je sadašnji lider RNC za Kaliforniju. Rezoluciju je predstavio nakon zaključaka koje je donio nezavisni narodni tribunal za Kinu u Londonu 17. juna 2019. godine i koji je konstatovao da Komunistička Partija Kine (KPK) već duži niz godina vrši žetvu organa od živih Falun Gong praktikanata i da se ova tragična praksa i dalje nastavlja.

Govoreći o problemu žetve organa kazao je da je Tribunal bio „najvažnija grupa za utvrđivanje činjenica“ koja se po tom pitanju „dotakla same srži stvari“. Steel je nazvao medicinske preglede u kineskim zatvorima u svrhu pronalaženje podudarnih organa „nevjerovatno okrutnim“. Smatra da je ova praksa slična postupcima nacističkih ljekari koji su vršili medicinske eksperimente na jevrejskim logorašima, poput zloglasnog dr. Josefa Mengelea, koji je odabirao, a zatim i vršio medicinske eksperimente na Jevrejskim zarobljenici u njemačkim koncentracionim logorima.

Steel je prvi puta čuo za ovaj problem kada je putovao u Helsinki u Finskoj. Steel nije vjerovao svojim ušima kada je čuo praktikanta Falun Gonga kako o ovom problemu govori na uličnoj izložbi. Pomislio je: "Koja bi vrsta društva to dopustila?" No onda je sve više i više izvještaja nezavisnih organizacija počelo potvrđivati postojanje i razmjere tih zločina.

„U Americi ne možete dobiti vitalni ljudski organ za dvije nedelje. To traje godinu dana i za to treba puno vremena. Ljudi svakodnevno umiru čekajući na dobrovoljnog davaoca", primijetio je Steel i dodao da će ovi zločini privući više pažnje međunarodne zajednice: To neće proći jer u Kini svake godine postoje na hiljade žrtava, što je prevelik broj da se može sakriti“, rekao je Steel.

Rezolucija koju je dostavila Kancelarija savjeta RNC:

REZOLUCIJA O KINESKOJ ŽETVI ORGANA

BUDUĆI, je Kineski komunistički režim, najvećim dijelom zadnje dvije decenije, bio umiješan u podlu praksu prinudnog vađenja organa za potrebe transplantacije od utamničenih zatvorenika za koje se vjeruje da su ti ljudi "zatvorenici savjesti", muslimani, tibetanski budisti, hrišćani i praktikanti Falun Gonga;

BUDUĆI DA Kina doživljava porast „transplantacijskog turizma“, pri čemu pojedinci koji imaju hitnu potrebu za transplantacijom organa putuju u Kinu i plaćaju hiljade dolara za jednu od 60.000 do 90.000 transplantacijskih operacija koje se izvrše svake godine – što daleko premašuje broja organa koji se prikupe dobrovoljnim putem;

BUDUĆI DA Kineske bolnice mogu zakazati transplantacije vitalnih organa u roku od dvije sedmice, što sugeriše sramotno porijeklo u vezi s "doniranjem" tih organa;

BUDUĆI DA, nasuprot tome, američki visoko razvijeni program donacije organa zahtijeva da primaoci budu stavljeni na pažljivo kuriranu listu koja zahtijeva da mnogi kandidati za operaciju čekaju stotine dana na transplantaciju čiji se tačan datum ne može predvidjeti i često ne bude blagovremen;

BUDUĆI, Da se vjeruje da su od 2000. godine stotine hiljada ljudi ubijeni, a njihovi organi izvađeni bez njihovog pristanka;

BUDUĆI da je, u junu 2019. godine, nezavisni tribunal za Kinu objavio svoj nalaz da kineski režim već desetljećima prakticira sistematsko prisilno vađenje organa od zatvorenika savjesti;

BUDUĆI DA su parlamenti Kanade i Europske unije, kao i Odbor za vanjske poslove Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država usvojili rezolucije kojima se osuđuje oduzimanje organa od zatvorenika savjesti; i

BUDUĆI DA su posebni izvjestitelji Ujedinjenih Nacija pozvali kinesku vladu da podnese izvještaj o izvoru organa koji se koriste za transplantacije, a da su, Svjetska medicinska asocijacija, Američko društvo za transplantaciju i Transplantacijsko društvo zatražili sankcije za kineske medicinske vlasti; u skladu s tim je

ODLUČENO da Republički nacionalni odbor (RNC) najoštrije osuđuje kinesku praksu nedobrovoljne žetve organa; i

ODLUČENO da RNC smatra da nedobrovoljna kineska žetva organa predstavlja veliko kršenje ljudskih prava.