Falun Dafa Minghui.org

London: Podizanje svijesti o Falun Gongu na turističkim atrakcijama

(Minghui.org)

Tokom praktikantskih aktivnosti na popularnim turističkim atrakcijama tokom Evropske konferencije za razmjenu iskustava 2019, održane u Londonu od 29. avgusta do 1. septembra, mnogi su prolaznici imali priliku saznati za Falun Gong i njegov progonu u Kini. Aktivnosti su održane na trgu Trafalgar, ispred Downing Street br. 10, ispred Britanskog muzeja i na trgu Leicester.

Praktikanti demonstriraju pokrete vježbi na trgu Trafalgar i informiraju prolaznike o progonu prakse u Kini

Predstavljanje Falun Gonga turistima na trgu Leicester

Važna misija

Jas, iz Poljske, rekao je da se osjeća jako ohrabrenim nakon sudjelovanja na Fa konferenciji u Londonu.

Jas iz Poljske je Falun Gong počeo prakticirati prije više od deset godina. Došao je prisustvovati Evropskoj konferenciji za razmjenu iskustava i informativnim aktivnostima organiziranim povodom konferencije. On je prolaznicima na trgu Trafalgar dijelio informacije o Falun Gongu. Kazao je: „Ne želim propustiti nijednu osobu. Primijetio sam da ljudi dolaze kako bi saznali više o Falun Gongu kad su nas vidjeli da dijelimo materijale."

Jas nam je kazao da ga je duboko ohrabrila čestitka gospodina Li Hongzhija, osnivača Falun Gonga, kao i tekstovi sa iskustvima iz kultivacije koje su praktikanti pročitali na konferenciji. On je svjestan da kao praktikant mora ispuniti svoju misiju. Nada se da će biti marljiviji u kultivaciji i činiti više kako bi proširio informacije o progonu u Kini.

Denise, praktikantica iz Švajcarske demonstrira vježbe na trgu Leicester

Denise, koja je doputovala iz Švajcarske, 1. septembra se pridružila praktikantima u izvođenju vježbi na trgu Leicester. Komentirala je kako joj je pozdravna čestitka Učitelja Lija sudionicima konferencije dala do znanja da treba bolje iskoristiti vrijeme za podizanje svijesti o praksi i o progonu.

Denise je veoma dojmio susret s kineskom studenticom na trgu Leicester. Taj susret joj je ukazao na važnost onoga što praktikanti rade kako bi podigli svijest o progonu u Kini. Denise je studentici objasnila što se događa u Kini, ali joj se činilo je ona ne sluša. Umjesto toga, stalno je zurila je u postavljeni panel s informacijama. Prije nego što je otišla, studentica je iznenada rekla Denise: „Znam za sve to. Ja vas podržavam. Znam i da vas mnogi drugi podržavaju. Zapravo vas podržava mnogo više ljudi nego što mislite!"

Zahvalnost za prakticiranje Falun Gonga

Camille predstavlja Falun Gong na trgu Leicester

Camille je mlada Francuskinja koja tečno govori engleski jezik. Radila je kao prevoditeljica, a prije dvije godine je sa suprugom počela prakticirati Falun Gong. Stajala je u užurbanoj gomili u blizini trga Leicester i stalno dijelila letke.

Rekla je da je doživjela veliku, pozitivnu promjenu nakon što je počela prakticirati Falun Gong. Sada je mnogo smirenija i može se bolje koncentrisati. Primijetila je također da sada može puno raditi bez osjećaja umora. Čitanje glavne knjige učenja Zhuan Falun je Camille pokazalo kako da bude bolja osoba i dodala je je da je u njoj pronašla šta je smisao u života. Dodala je da se vježbajući meditaciju oslobađa anksioznosti i depresije.

Camille osjeća zahvalnost što je pronašla Falun Gong u vrijeme kada se moralne vrijednosti u svijetu pogoršavaju. Kad je prvi put saznala da kineska komunistička vlast vrši žetvu organa od živih praktikanata, nije mogla vjerovati da se događa tako užasna stvar. Otada se predano posvetila podizanju svijesti o ovom problemu u želji da pomogne u zaustavljanju ovih zločina.