Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti u Japanu s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhi-u sretnu Novu godinu (17 čestitki)

(Minghui.org)

Praktikanti iz sljedećim gradova i oblasti u Japanu žele Učitelju Li sretnu Novu godinu: Shizuoka, Osaka, Shimane, Tokio, prefektura Kanagawa, prefektura Chiba, Nagoya, Kyushu i prefektura Saitama. Praktikanti iz Tian Guo Marching Band-a, vežbališta, spasilačkog tima za telefonske pozive i turističkih lokacija gdje se kineskim turistima objašnjava istina takođe upućuju novogodišnje čestitke Učitelju.

Praktikanti iz Japana žele Učitelju sretnu Novu godinu!

Pozdrav Učitelju od praktikanata iz Shizuoke

Pozdrav Učitelju od praktikanata iz Osake

Pozdravi Učitelju od praktikanata iz Japana

Pozdravi Učitelju od praktikanata iz Shimane

Čestitka Učitelju od praktikanata sa mjesta za vježbanje u Tokiju

Pozdrav Učitelju od praktikanata iz Kanagawe

Pozdrav Učitelju od praktikanata iz japanskog Tian Guo Marching Banda

Pozdrav Učitelju od praktikanata koji pojašnjavaju istinu na turističkim lokacijama u Japanu

Pozdrav Učitelju od porodice praktikanata u Chibi

Pozdrav Učitelju od praktikanata koji pojašnjavaju istinu iz Globe-grupe za spašavanje kroz telefonske pozive u Japanu

Pozdrav Učitelju od praktikanata i dvoje novih praktikanata u Nagoji

Pozdrav Učitelju od praktikanata iz Kine koji žive u Tokiju u Japanu

Čestitke su također pristigle od:
Porodice praktikanata iz Kyushu-a
Majke i kćerke praktikantkinje iz Saitame
Praktikanata iz središnjeg Japana