Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti iz Hrvatske žele poštovanom Učitelju Li Hongzhiju sretnu Kinesku Novu godinu

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Hrvatske žele poštovanom Učitelju Li Hongzhiju sretnu Kinesku Novu godinu