Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Progon Falun Gonga nekoliko puta naveden u godišnjem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava

(Minghui.org)

Američki State Department je 11. marta 2020. objavio 'Izvještaj o stanju ljudskih prava za 2019. godinu' u kojem se više puta spominje progon Falun Gonga i advokata za ljudska prava u Kini.

„Blagoslovljeni smo što su ova neotuđiva prava sigurna ovdje, kod kuće. Ipak, svi znamo da prava na život, slobodu i potragu za srećom ne pripadaju samo Amerikancima, ona svugdje pripadaju svima", rekao je državni sekretar Michael Pompeo na konferenciji za novinare 11. marta. Tom je prilikom također istakao kršenja ljudskih prava u Kini, Iranu, Venecueli kao i na Kubi.

Michael Pompeo, državni sekretar, govori o američkom Izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu u 2019. godini, na konferenciji za novinare 11. marta 2020. godine.

Falun Gong, također poznat kao Falun Dafa, je sistem meditacije zasnovan na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Komunistička partija Kine (KPK) progoni ovu grupu od jula 1999. godine, pri čemu je veliki broj praktikanata bio pritvoren, zatvoren i mučen zbog svog vjerovanja.

Nasilna žetva organa

„Neki aktivisti i organizacije nastavljaju optuživati kineske vlasti za nasilnu žetvu organa koje uzimaju od zatvorenika savjesti, posebno pripadnika Falun Gonga“, navodi izvještaj u odjeljku koji se odnosi na Kinu.

Citirano je istraživanje o službenim statistikama o donaciji organa, koje je sproveo 'Australian National University', u kom se kaže da postoje „izuzetno uvjerljivi dokazi" zasnovani na statističkoj forenzičkoj medicini, da su podaci „lažirani". Štoviše, u ovom se istraživačkom radu tvrdi da vladin program transplantacije organa uključuje donacije od nedobrovoljnih davalaca koji se navode kao građani donatori.

„U junu mjesecu je nevladin Nezavisni sud za istraživanje prisilne žetve organa od zatvorenika savjesti u Kini objavio izvještaj u kom su navedeni „ direktni i indirektni dokazi o prisilnoj žetvi organa“ u Kini, navodeći „ izuzetno kratka vremena čekanja“ i „ masivan razvoj infrastrukture objekata i medicinskog osoblja za operacije transplantacije organa", piše u izvještaju.

Pritvaranje praktikanata i advokata ljudskih prava

Kineski službenici često koriste administrativni pritvor za zastrašivanje advokata za politička i vjerska prava i za sprječavanje javnih demonstracija. U izvještaju stoji: „Oblici administrativnog pritvora uključuju ... 'pravnu edukaciju' u centrima za političke aktiviste i vjerske pristalice, a posebno praktikante Falun Gonga."

Falun Gong praktikanti Bian Lichao i Ma Zhenyu se još uvijek nalaze u pritvoru. Slično tome i sdvokati za ljudska prava Wang Quanzhang, Gao Zhisheng, Yu Wensheng i Jiang Tianyong do daljnje ostaju u pritvoru.

Pritisak na advokate za ljudska prava

Brojni su slučajevi u kojima je vršen pritisak na advokate za ljudska prava.

„U oktobru je tajna policija u Guangxiju privela Qin Yongpeija pod optužbom za „podsticanje na subverziju državne vlasti“, a zatim ga je u decembru mjesecu i formalno uhapsila. Na kraju prošle godine on se i dalje nalazi u pritvorskom centru broj 1. u Nanningu, bez mogućnosti da angažuje advokata, piše u izvještaju, dodajući da je Qin radio na nekoliko slučajeva kršenja ljudskih prava, uključujući praktikante Falun Gonga i „ incident 709 “(u kojem je oko 100 pravnika i advokata za ljudska prava bilo uhapšeno u Kini 9. jula 2015. godine). Qin je lišen slobode u maju 2018. godine nakon što je prakticirao pravo oko 20 godina.

U izvještaju se navodi da je kineska vlada suspendovala ili oduzela dozvole za rad ili pravne dozvole nekim advokatima koji su se bavili 'osjetljivim' slučajevima, poput prodemokratskih disidenata, aktiviste kućnih kršćana ili aktivista Falun Gonga. „Vlasti su koristile postupak revizije izdavanja godišnjih licenci kojim upravlja Svekineska advokatska asocijacija da im oduzmu ili odgode obnavljanje licenci profesionalnih advokata“, napisano je u izvještaju.

Jedan od primjera za to je Liu Zhengqing, advokat iz provincije Guangdong, poznat po tome što je branio aktiviste i Falun Gong praktikante. U januaru 2019. godine, ministarstvo pravde Guangdonga je Liju oduzelo dozvolu i optuživalo ga da 'ugrožava nacionalnu sigurnost' odbranom svojih klijenata na sudu.

„Drugi oblici vladine taktike zastrašivanja ili na drugi način vršenja pritiska na advokate za ljudska prava uključuju nezakonite pritvore, mutne 'istrage' pravnih kancelarija, nered, uznemiravanje i fizičko zastrašivanje i uskraćivanje pristupa dokazima i klijentima", kaže se dalje u ovome izvještaju." U februaru mjesecu je nekoliko advokata napisalo otvoreno pismo u znak protesta protiv vladinog uznemiravanja pravnika koji su zastupali slučajeve ljudskih prava."

Nadzor i uznemiravanje

Pored pritvaranja, u izvještaju se navodi da su „vlasti često nadzirale bivše političke zatvorenike i njihove porodice, prisluškivale njihove telefone, vršile pretrese i prijetile im ili ih uznemiravale na druge načine.“

Kineska vlada ne dozvoljava praktikantima Falun Gonga ili političkim disidentima povratak u Kinu. Slično tome, "porodice '709 advokata su suočene sa problemima prilikom apliciranja za pasoše ili im je zabranjeno da napuste zemlju."

U izvještaju su bile navedene i mnoge druge vrste zlostavljanja. Na primjer, „samovoljna ili nezakonita ubistva počinjene od strane vlasti; nestanci pod prisilom vlasti; mučenje koja sprovodi vlast; bespravni pritvor od strane vlasti; surovi i teški uslovi u pritvoru opasni po život; zatvaranje političkih neistomišljenika, proizvoljno miješanje u privatnost; značajni problemi sa nezavisnošću sudstva; fizički napadi i krivično gonjenje novinara, pravnika, pisaca, blogera, disidenata, podnosilaca peticija i drugih, kao i članova njihovih porodica ... "