Falun Dafa Minghui.org

USCIS je objavio politiku u vezi neprihvatljivosti članova Komunističke partije Kine

(Minghui.org)

Služba za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Američkih Država (USCIS) je 2. oktobra objavila smjernice u kojima se ističe da se svi članovi komunističke ili bilo koje druge totalitarne partije smatraju neprihvatljivim za imigraciju.

U jednom se dijelu kaže: „Članstvo u Komunističkoj partiji kao i u bilo kojoj drugoj totalitarnoj stranci ili pripadnost Komunističkoj partiji nije prihvatljivo i nije u skladu s Naturalizacijskom zakletvom na vjernost Sjedinjenim Američkim Državama, što uključuje zalaganje da će se 'podržavati i braniti Ustav i zakoni Sjedinjenih Američkih Država'."

Upozorenje USICS o politici neprihvatljivosti članova komunističke ili bilo koje druge totalitarne partije.

Ovaj zakon postoji već dugo vremena, ali je USCIS nedavno pojačao njegovo provođenje, kazao je imigracijski advokat Zheng Cunzhu, kojeg je nedavno kontaktiralo nekoliko kineskih državljana kojima je USCIS uskratio imigraciju ili vize.

Ažuriranje Priručnika o politici

Prema USCIS, ove su nove smjernice nadopuna postojećem Priručniku o politici agencije „za rješavanje neprihvatljivosti na osnovu članstva ili pripadnosti komunističkoj ili bilo kojoj drugoj totalitarnoj partiji“.

„Osnova za neprihvaćanje imigranata koji su članovi ili pripadaju komunističkoj ili bilo kojoj drugoj totalitarnoj partiji je dio šireg niza zakona koje je Kongres usvojio za rješavanje prijetnji sigurnosti Sjedinjenim Američkim Državama“, kaže se u priručniku. „Njegova je originalna svrha bila zaštita Sjedinjenih Američkih Država od protuameričkih i subverzivnih aktivnosti koje se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti."

Uopšteno govoreći, bilo koji imigrant koji je ili je bio član ili imao veze sa komunističkom ili bilo kojom drugom totalitarnom partijom (ili njenim ogrankom ili pridruženom jedinicom), domaćom ili stranom, je neprihvatljiv.

Zapravo, Kongres je još 1952. godine donio Zakon o imigraciji i državljanstvu (INA), kojim se odobrava izuzeće svih stranaca, imigranata ili neimigranata, na osnovu njihovog članstva ili pripadnosti komunističkoj ili bilo kojoj drugoj totalitarnoj partiji.

INA 212 je također naveden u američkom kodu 8 U.S.C. 1182.: „Svaki imigrant koji je ili je bio član ili povezan sa komunistom ili bilo kojom drugom totalitarnom partijom (ili njenim ogrankom ili pridruženom jedinicom), domaćom ili stranom, je neprihvatljiv.“

"Odredbe o naturalizaciji sadrže zaseban, ali povezan osnov za neprihvaćanje stranca koji je bio član (ili je povezan) s komunističkom ili bilo kojom drugom totalitarnom partijom u roku od 10 godina od podnošenja prijave te dok podnosilac zahtjeva ne položi zakletvu na vjernost."

Odbijanje prijava

U postu Zheng Cunzhua, advokata za imigracije objavljenom na Twitteru 17. septembra, je opisan slučaj jednog njegovog klijenta, američkog državljanina. Kad je klijentov otac na carini potvrdio svoje članstvo u Komunističkoj partiji Kine (KPK), njemu je odbijen ulazak, a oduzeta mu je i desetogodišnja viza. Osim toga, američka prijava za imigraciju ove osobe je također odbijena zbog njegove povezanosti s KPK.

Još jedan kineski državljanin, koji se nazva gospodin F, je u internetskoj objavi otkrio da su i njega i njegovu suprugu pitali jesu li članovi KPK tokom njihovih intervjua za prijavu za zelenu kartu. Rekao je da mu je službenik za imigracije koji ga je intervjuirao zatražio da vidi dokaze o njegovom preuzimanju inicijative za proaktivan izlazak iz KPK, te da nije prihvatio činjenicu da je prestao plaćati članarinu i time se pasivno povukao iz KPK.

Prekidanje veza s KPK

Advokat Zheng je posavjetovao svog klijenta da što prije napusti organizaciju KPK i dokumentaciju u tom smislu pokaže službenicima za imigraciju. Rekao je da politika neprihvatljivosti članova Komunističke partije postoji već decenijama, ali da se tek od nedavno ozbiljno provodi.

Prikrivanje izbijanja pandemije koronavirusa od strane KPK, novi Zakon o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu i njeno kontinuirano neprijateljstvo prema Tajvanu su neki od faktora koji su motivisali američku vladu da preispita svoje odnose s KPK i njenim članovima.

Yi Rong, predstavnica Centra za globalno napuštanje KPK (Tuidang) u New Yorku, je rekla da ona i drugi volonteri već godinama rade na podizanju svijesti o brutalnosti KPK prema Kinezima, posebno Falun Gong praktikantima.

Prema informacijama iz Epoch Timesa, gotovo je 365 miliona Kineza napustilo KPK i s njom povezane organizacije od objavljivanja Devet komentara o Komunističkoj partiji 2004. godine. Yi je rekla da se na web stranici www.tuidang.org može istupiti iz KPK i dobiti potvrda o istupu koja izgleda kao što je prikazano na slici dolje:

Primjer potvrde koja potvrđuje da je neko napustio KPK