Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Nova lista počinilaca je, prije 20. jula, dostavljena vladama 43 zemlje

(Minghui.org)

Ovoga se 20. jula 2023. godine obilježava 24. godina otkako je Komunistička partija Kine (KPK) počela da progoni Falun Gong. Falun Gong praktikanti u 43 zemlje su nedavno dostavili još jednu listu počinilaca progona svojim vladama, pozivajući ih da te osobe smatraju odgovornima za progon Falun Gonga u Kini. Praktikanti su tražili od svojih vlada da zabrani ulazak počiniocima i članovima njihovih porodica i da zamrznu njihovu imovinu u inostranstvu.

Ove 43 zemlje uključuju:

 • Five Eyes Alliance (alijansu pet očiju), naime, Sjedinjene Države, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Novi Zeland; i

 • svih 27 zemalja u Evropskoj uniji, uključujući Njemačku, Francusku, Italiju, Španiju, Holandiju, Poljsku, Švedsku, Belgiju, Irsku, Austriju, Dansku, Rumuniju, Češku, Finsku, Portugal, Grčku, Mađarsku, Slovačku, Bugarsku, Luksemburg, Hrvatsku, Litvaniju, Sloveniju, Letoniju, Estoniju, Kipar i Maltu; i

 • 11 zemalja u Aziji, Evropi i Americi, uključujući Japan, Južnu Koreju, Indoneziju, Švicarsku, Norvešku, Lihtenštajn, Izrael, Meksiko, Kolumbiju, Čile i Dominikansku republiku. Među njima, ovo je prvi put da Litvanija učestvuje u ovoj inicijativi.

Svaki počinilac sa posljednje liste je učestvovao u progonu Falun Gonga u Kini. Sve informacije o kriminalnim aktivnostima ovih počinilaca su prikupljene iz Minghui izvještaja. Zvaničnici američkog State Departmenta su prije nekoliko godina rekli da su informacije koje su dali Falun Gong praktikanti u prošlosti bile čvrste i vjerodostojne, a da njihova prezentacija služi kao obrazac za druge organizacije. Godišnji izvještaji o ljudskim pravima i godišnji izvještaji o međunarodnim vjerskim slobodama koje objavljuje američka vlada direktno su citirali statističke podatke sa Minghui.org (uključujući broj smrtnih slučajeva zbog progona i broj praktikanata koji su osuđeni i pritvoreni), kao i informacije o pojedinačnim slučajevima.

Slično prethodnim dostavljenim listama, i ova nova lista počinilaca pokriva službenike KPK na različitim nivoima vlasti i iz brojnih profesija širom regiona koji su igrali različite uloge u progonu. Slijedi nekoliko primjera.

 • Fan Lvbing (范履冰): direktor Biroa za zatvorsku upravu Ministarstva pravde, bivši sekretar partijskog komiteta Centralne pravosudne policijske akademije (Nacionalna pravna akademija), bivši direktor Kancelarije za istraživanje Ministarstva pravde (direktor Institut za pravosuđe) i predsjednik časopisa China Justice.

 • Li Rulin (李如林): direktor Pravnog udruženja Kine za borbu protiv korupcije, bivši zamjenik glavnog tužioca Vrhovnog narodnog tužilaštva, bivši član rukovodeće grupe KPK i direktor političkog odjela u Vrhovnom narodnom tužilaštvu i bivši direktor Biroa za prevaspitavanje kroz rad pri kineskom Ministarstvu pravde.

 • Liu Jiayi (刘家义): član Stalnog odbora i direktor odbora za prijedloge 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije i bivši sekretar Komiteta KPK provincije Shandong.

 • Ye Hanbing (叶寒冰): podguverner provincije Sechuan, direktor Odjeljenja za javnu bezbjednost provincije, sekretar partijskog komiteta, zamjenik sekretara Političko-pravnog odbora (PLAC) pokrajinskog partijskog komiteta, bivši zamjenik direktora Pokrajinskog odjeljenja za javnu bezbjednost Zhejianga, bivši zamjenik sekretara Odbora za pravo opštine Hangzhou i bivši sekretar partijskog komiteta, direktor opštinskog Biroa za javnu bezbjednost Hangzhou i glavni inspektor.

 • Li Chenglin (李成林): zamjenik guvernera vlade provincije Shanxi, zamjenik sekretara PLAC Komiteta KPK pokrajine Shanxi, sekretar komiteta KPK i direktor Odjela javne sigurnosti provincije Shanxi, bivši sekretar rukovodeće grupe KPK i Glavni tužilac pokrajinskog tužilaštva Liaoning, bivši član PLAC Komiteta KPK provincije Liaoning i bivši zamjenik sekretara rukovodeće grupe KPK i potpredsjednik Višeg suda provincije Jilin.

 • You Quanrong (游劝荣): sekretar Grupe za vođstvo partije, potpredsjednik, vršilac dužnosti predsjednika i predsjednik Višeg suda u provinciji Hubei. Član PLAC-a partijskog komiteta pokrajine Hubei, bivši glavni prokurist i partijski sekretar Tužilaštva provincije Hunan i bivši zamjenik sekretara PLAC-a Partijskog komiteta provincije Hunan.

 • Zhang Yi (张毅): sekretar Partijske rukovodeće grupe i glavni tužilac pokrajinskog tužilaštva Hainan, zamjenik sekretara PLAC-a Pokrajinskog partijskog komiteta, bivši sekretar partijskog komiteta i generalni direktor Odjeljenja za pravosuđe provincije Jilin, Bivši Prvi politički komesar Biroa za upravu zatvora provincije Jilin, bivši izvršni zamjenik sekretara partijskog komiteta i sekretar Disciplinske komisije Ministarstva pravde, te bivši zamjenik direktora Odjeljenja za pravne poslove Ministarstva pravde.

 • Tan Zunhua (谭尊华): Inspektor prvog nivoa Biroa za zatvorsku administraciju Heilongjiang, bivši član partijskog komiteta Odjeljenja za pravosuđe provincije Heilongjiang, i zamjenik partijskog sekretara i direktor Biroa za administraciju zatvora provincije Heilongjiang.

 • Yi Jianmin (伊建民): član Partijskog komiteta Odjeljenja za pravosuđe provincije Heilongjiang, sekretar partijskog komiteta i direktor Biroa za administraciju zatvora provincije Heilongjiang.

 • Li Yilong (李义龙): Zamjenik sekretara Opštinskog komiteta Partije za Wuhan, sekretar PLAC za Wuhan, bivši član Stalnog komiteta Opštinskog komiteta partije za Wuhan, bivši zamjenik sekretara PLAC-a Opštinskog komiteta partije Wuhan, Partijski sekretar i direktor opštinskog biroa za javnu bezbjednost Wuhan, bivši zamjenik direktora Odjeljenja za javnu bezbjednost provincije Hubei i direktor političkog odjeljenja za javnu bezbjednost provincije Hubei, bivši član Stalnog komiteta opštinskog odbora Ezhou provincije Hubei, bivši sekretar PLAC-a opštinskog komiteta KPK Ezhou i bivši direktor Biroa za javnu bezbjednost opštine Ezhou u provinciji Hubei.

 • Xue Changyi (薛长义): član Partijske rukovodeće grupe, zamjenik glavnog tužioca, član tužilaštva, viši tužilac u provinciji Henan, bivši glavni tužilac gradskog tužilaštva Nanyang u provinciji Henan.

 • Li Qiang (李强): zamjenik guvernera prefekture Ganzi u provinciji Sechuan, partijski sekretar i glavni inspektor Biroa za javnu sigurnost Ganzi, zamjenik sekretara PLAC-a Partijskog komiteta prefekture Ganzi i bivši kapetan tima za unutrašnju sigurnost Odjeljenja javne bezbjednosti provincije Sehuan.

 • Dong Kaide (董开德): izvršni zamjenik sekretara PLAC-a za Shenyang, bivši direktor Opštinskog biroa za pravosuđe Shenyang i direktor zatvorske uprave Shenyang.

 • Tian Zhi (田志): upravnik zatvora Dongling u gradu Shenyang, i bivši direktor Zhangshi centra za rehabilitaciju od droga u Shenyangu.

 • Qin Keping (秦克平): upravnik i politički komesar zatvora Jiazhou, provincija Sechuan.

 • Luo Jiangtao (骆江涛): direktor političkog odjela zatvora Jiazhou u provinciji Sichuan, i bivši šef Odjela za reformu obrazovanja u zatvoru Jiazhou.

 • Shao Ling (邵凌): šef Odjela za preodgoj kroz obrazovanje u zatvoru Jiazhou, provincija Sichuan.

Službenici srednjeg i nižeg ranga sa spiska počinilaca nisu obuhvaćeni ovim izvještajem.

Američko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo finansija su odgovorni za reviziju i provedbu sankcija protiv kršilaca ljudskih prava. Svake godine ove dvije agencije održe jedan ili dva sastanka sa srodnim vjerskim grupama i organizacijama za ljudska prava kako bi podijelile najnovije informacije o politikama i napretku u radu. Falun Gong praktikanti su, svaki puta, učestvovali. Ove dvije agencije također traže povratne informacije od raznih organizacija i odgovaraju na pitanja.

Na sastanku održanom u februaru mjesecu ove godine, zvaničnici američke vlade su se zahvalili nevladinim organizacijama što su im prijavile počinitelje. Izrazili su uvjerenje da je saradnja između američke vlade i drugih organizacija u sankcionisanju počinilaca jedinstvena i efikasna. Oni su također tvrdili da su takve sankcije glavno oruđe američke vlade za suzbijanje kršenja ljudskih prava u inostranstvu. Osim toga, protiv počinilaca ljudskih prava može se koristiti više zakona.

Kako različite vlade budu sticale dublje razumijevanje zločina KPK, više će pažnje posvećivati službenicima KPK i pojedincima koji su pro-KPK i poduzimati pravne mjere protiv njih. Na primjer, Ministarstvo pravde SAD-a je, u aprilu ove godine, uhapsilo dva agenta KPK, optuživši ih za progon Falun Gong praktikanata i disidenata u SAD-u prema naredbama KPK. Ovo uključuje sudjelovanje u transnacionalnoj represiji koju je pokrenulo Ministarstvo javne sigurnosti KPK i objavljivanje članaka koji napadaju Falun Gong u novinama. U maju je mjesecu Ministarstvo pravde SAD-a uhapsilo dvojicu čelnika zajednice u Los Angelesu, optužujući ih za podmićivanje zvaničnika američke vlade dok su djelovali kao neregistrirani agenti KPK. Ove dvije osobe su također optužene za učešće u zločinima nad Falun Gong praktikantima u SAD-u, po naredbi KPK.

Svaki oblik progona Falun Gong praktikanata je nezakonit i počinioci će biti pozvani na odgovornost. Ovdje upozoravamo počinioce da ne riskiraju jer je samo pitanje vremena kada će biti uvršteni na listu sankcionisanih u demokratskim zemljama. Kontinuirano učešće u progonu Falun Gonga će spriječiti takve pojedince i njihove porodice da putuju, studiraju, posluju ili se nastanjuju u tim zemljama. Oni koji nisu učestvovali u progonu treba da to izbjegavaju, dok oni koji su učestvovali treba da nadoknade gubitke koje su nanijeli Falun Gong praktikantima.

U borbi između dobra i zla, svaki pojedinac se suočava sa ispitom svoje savjesti, a njihov izbor će odrediti njegovu budućnost. Počinioci, uključujući pojedince u provođenju zakona, tužioce, sudije i čuvare pritvorskih objekata, imaju odgovornost da štite i podržavaju pravdu za nevine. Međutim, prema direktivi Ureda 610, oni su slijedili politiku progona kako bi nanijeli štetu nedužnim kineskim građanima. Kada dođe dan da KPK odgovara za svoje zločine počinjene nad Falun Gong praktikantima, oni će biti izvedeni pred lice pravde.