Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Menhetn, Njujork: Bdenjem uz sveće ispred kineskog konzulata se poziva na prekid progona

(Minghui.org)

16. jula 2023. uveče, ispred kineskog konzulata na Menhetnu, Falun Dafa praktikanti su održali bdenje uz sveće. Oni su se prisetili Dafa praktikanata u Kini koji su izgubili živote u progonu kineske Komunističke partije (KPK) i pozvali međunarodnu zajednicu da zajedničkim naporima zaustave progon koji je započeo 20. jula, 1999.

Falun Dafa praktikanti drže bdenje uz sveće ispred kineskog konzulata na Menhetnu uveče 16. jula 2023.

Pored praktikanata stajali su transparenti „Falun Dafa“, „Istinitost-Blagost-Trpeljivost“, „Stop progonu Falun Gonga“ i „Okončajmo KPK“. Vozila sa LED znakovima koji prikazuju podatke o istupanju iz KPK kružila su oko kineskog konzulata na 12. aveniji.

Praktikanti okupljeni ispred kineskog konzulata pozivaju na prekid progona Falun Dafe od strane KPK.

Stotine praktikanata su radile vežbe Falun Dafe ispred kineskog konzulata. Kad je došao sumrak, zapalili su sveće uz svečane pesme i čitanje poezije. Impresionirani ovim prizorom, izvestan broj Njujorčana i turista zastao je da gleda, fotografiše i razgovara sa praktikantima s ciljem da sazna više o progonu.

Praksa Falun Dafe nije uvek bila progonjena u Kini. Nakon što je Falun Dafa (takođe poznata kao Falun Gong) predstavljena javnosti 1992. godine, principi Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti, zajedno sa mentalnim i fizičkim dobrobitima Dafe, dobro su prihvaćeni od strane javnosti u Kini i drugde. Međutim, pošto je broj praktikanata premašio broj članova KPK, bivši vođa KPK Đijang Cemin pokrenuo je sistematsku represiju širom zemlje. Mnogi praktikanti su bili zatočeni i mučeni, dok su neki stradali ili čak postali žrtve režimskog prisilnog uzimanja organa.

Pravda će pobediti

Ji Rong iz Globalnog centra za istupanje iz KPK (Centar Tuidang) rekao je da je progon blizu kraju. Tokom protekle 24 godine, praktikanti u Kini i inostranstvu neumorno su radili na tome da svet upoznaju sa Falun Gongom i razotkriju klevetničku propagandu KPK. Mnogi zagovornici ljudskih prava i demokratski aktivisti pohvalili su praktikante za njihove napore. Neki su rekli da praktikanti Falun Gonga razotkrivaju brutalnost i laži KPK ne radi njih samih, već za sve Kineze.

Kroz političke kampanje KPK u poslednjih nekoliko decenija, uključujući onu protiv Falun Gonga, sve više ljudi prepoznaje opaku prirodu režima, dodao je Ji. Do sada se 415 miliona Kineza odreklo članstva u KPK, uključujući njene organizacije poput Komunističkog omladinskog saveza i Mladih pionira. Ovo je korak ka Kini bez KPK. „Mnogi ljudi u kineskim državnim službama su to takođe prepoznali. Neki su pobegli iz Kine ili preneli svoju imovinu u inostranstvo“, rekao je Ji. „Najbolji način za samozaštitu u trenutku kad istorija bude iskorenila režim je istupanje iz organizacija KPK.“

Ljudi različitih pozadina privučeni praksom

Praktikanti rade vežbe ispred kineskog konzulata na Menhetnu.

Mladi Kinez je stajao pored reke i tiho posmatrao praktikante dok rade vežbe. Rekao je da je često gledao NTD televiziju i da je dan ranije video paradu u Kineskoj četvrti. „Zainteresovan sam da naučim praksu i želim da učinim nešto da pomognem vama [praktikantima]“, rekao je. Jedan praktikant mu je predložio da drugima kaže o Falun Gongu, i da bi mogao da nauči više o praksi na veb stranici FalunDafa.org. Mladić je bio zahvalan i rekao je da hoće.

Afroamerička devojka je svratila na događaj i rekla da oseća energiju dok praktikanti rade vežbe. Ona je događaj snimila svojim mobilnim telefonom.

Itan je rekao da je Jevrejin i da radi u Vašingtonu. Impresioniran bdenjem uz sveće, dugo je razgovarao sa praktikantom. Ostavio je svoje kontakt podatke i nada se da će moći učiniti nešto da pomogne da se progon okonča.