Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Nemačka: Političari šalju pisma podrške dok se praktikanti Falun Gonga okupljaju u znak protesta protiv 24-godišnjeg progona

(Minghui.org)

15. jula 2023. u Minhenu, praktikanti Falun Gonga su održali miting, obeležavajući 24. godišnjicu mirnog protesta protiv progona u Kini, i pozivajući nemačku vladu i javnost da obrate pažnju na KPK (Kineska komunistička partija) i pruže pomoć da se okončaju zločini. Događaj je dobio pisma podrške od nekoliko članova nemačkog parlamenta, državnih zakonodavaca i drugih zvaničnika. Hubert Korper, šef odeljenja za Kinu u Nemačkom međunarodnom društvu za ljudska prava, bio je prisutan da ovo podrži, pozivajući Nemačke organe da rade zajedno na zaustavljanju progona Falun Gonga od strane KPK.

Praktikanti su 15. jula 2023. održali skup na Marienplatzu ispred gradske kuće u Minhenu.

Hubert Korper, šef odeljenja za Kinu u Nemačkom društvu za ljudska prava, poziva nemačko društvo da zajedno radi na zaustavljanju progona Falun Gonga od strane KPK.

Miting je privukao mnogo ljudi.

Ljudi razgovaraju sa praktikantima o Falun Gongu.

Praktikanti su na Marienplatzu u 10 sati započeli dnevne događaje izvođenjem vežbi Falun Gonga i lupanjem u doboše. Praktikanti su istakli transparente kao što su „Falun Dafa je dobra“, „Istinitost-Blagost-Trpeljivost“, „Zaustavite progon“ i „Podržimo pravdu“. Grupa praktikantkinja obučenih u belo držala je fotografije praktikanata koje je KPK progonila do smrti.

Nakon što su saznali kako KPK progoni Falun Gong, mnogi ljudi su potpisali peticiju za okončanje progona.

Praktikant poziva na oslobađanje njegovog oca

Ljudi potpisuju peticiju u znak podrške Falun Gongu

Ding Lebin je ispričao kako su 12. maja 2023. njegove roditelje ilegalno uhapsile kineske komunističke vlasti. Više od dva meseca on apeluje međunarodnoj zajednici da pomogne u spasavanju njegovih roditelja.

Brojni članovi Evropskog parlamenta, Bundestaga i parlamenta Berlina, kao i organizacije za ljudska prava, poput Međunarodnog društva za ljudska prava, poslali su pisma kineskom ambasadoru u Nemačkoj, Vu Kenu, sekretaru partijskog komiteta provincije Šandong, Linu Vuu, i šefu KPK grada Ridžanga, zahtevajući da se progon Dingovog oca, Ding Juandea, odmah zaustavi.

Nemački političari osuđuju progon Falun Gonga od strane KPK

Dvanaest nemačkih parlamentaraca, zakonodavaca i drugih zvaničnika objavilo je saopštenja u kojima se osuđuje progon Falun Gong praktikanata i poziva KPK da odmah prestane sa progonom Falun Gonga.

Gornji red (s leva na desno): Bernhard Seidenath, CSU, član državnog parlamenta Bavarske i portparol CSU za štampu; dr Mišel Majster, poslanik nemačkog Bundestaga i CDU; Michael Meister, CDU; Astrid Rothe-Beinlich, Grune, član državnog parlamenta Thuringen i predsjedavajuća parlamentarne grupe Zelene stranke; i Martina Feldmaier, Grune, članica Zelene stranke Hesija

Središnji red (s leva na desno): dr Gulistan Juksel, SPD, poslanik nemačkog Bundestaga i SPD i predsednik poslaničke grupe CDU/CSU za pravna pitanja u Bundestagu; Ginter Krings (CDU), nemački Bundestag; članica CDU-a Sabine Veis; i potpredsednica državnog parlamenta Hesena i članica Zelene stranke Karin Miler, Grune

Donji red (s leva na desno): Asgar Can, predsednik Evropskog udruženja Ujgura; Jirgen Braun, AfD, član parlamenta i portparol AfD za ljudska prava; Hajko Kasekert (CDU), poslanik nemačkog Bundestaga; i predsednica Parlamentarne finansijske politike AfD Kej Gotšalk

Dvanaest nemačkih parlamentaraca, državnih zakonodavaca i drugih zvaničnika poslalo je pisma praktikantima Falun Gonga u kojima se osuđuje KPK i poziva da odmah zaustavi progon Falun Gonga. Neki parlamentarci su takođe pohvalili praktikante za njihove principe Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti i izrazili poštovanje prema Falun Gongu.

Parlamentarac: Duboko poštujem Falun Gong

Dr Ginter Krings, poslanik nemačkog Bundestaga, predsedavajući parlamentarne grupe CDU/CSU za pravna pitanja i predsednik regionalnog poslaničkog kluba CDU-Vestfalija je napisao: „Ne možemo da ostanemo van situacije kada su životi mnogih ljudi negativno pogođeni, a porodice rasturene.“

„Falun Gong, takođe poznat kao Falun Dafa, je metod kultivacije zasnovan na Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Falun Gong naglašava negovanje moralnih vrednosti kao što su poštenje, dobrota, tolerancija i nesebičnost. Praktikanti nastoje da pročiste svoj um, odbace negativne osobine i neguju pozitivan način razmišljanja. Falun Gong mnogi širom sveta vide kao holističku praksu koja promoviše zdravlje, duhovni rast, i unutrašnji mir.“

„Kao hrišćanin, imam veliko poštovanje prema tome.“

Parlamentarac: Neka padne avet komunizma

Jirgen Braun, član parlamenta AfD-a i portparol za ljudska prava, izdao je saopštenje o progonu Falun Gonga.

„U progonu mirnog, nepolitičkog Falun Gong pokreta, vođstvo KPK je prikazalo totalitarne, brutalne i paranoične karakteristike i beskrupulozno sledi svoju ideologiju.“

„Nadajmo se zajednički da će se avet komunizma, koja još uvek opseda Aziju, srušiti pod teretom sopstvene mašinerije, i što je najvažnije, na miran način. Na ovaj način, dragi Falun Gong praktikanti, mnogi ljudi uključujući i vas, prestaće da pate usled toga.”

Parlamentarac: Stojimo uz Falun Gong praktikante

Dr Mihael Majster, član nemačkog Bundestaga, rekao je u svojoj izjavi: „Mi stojimo uz manjine koje su proganjane, zattvarane i prevaspitavane, sa ljudima od vere i sa praktikantima Falun Gonga.“

„Pozivamo Kinu da poštuje Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i konvencije o ljudskim pravima koje je potpisala. On je dodao: „Kina mora prekinuti progon pokreta mirne meditacije Falun Gong i konačno poštovati prava svih etničkih manjina.“

Poslanica: KPK mora biti strože sankcionisana

Sabine Veiss (CDU), članica nemačkog Bundestaga i CDU, napisala je u svom pismu: „Mislim da je imperativ da usvojimo jasniju politiku u našim odnosima sa Kinom. Važno je da kršenja ljudskih prava budu sprečena i sankcionisana strože nego ranije.”

Parlamentarka: U svakom dijalogu sa KPK treba pokrenuti pitanje uzimanja organa na živo

Kai Gottschalk, članica njemačkog Bundestaga i portparol za finansijsku politiku u parlamentu AfD, piše u svom pismu: „U maju 2022. godine, Evropski Parlament je usvojio rezoluciju kojom se poziva da se u svakom dijalogu o ljudskim pravima, pokrene pitanje vađenja organa i pitanja ljudskih prava, kao i da kineska vlada bude transparentnija i da sarađuje sa međunarodnim telima.“

Parlamentarac: Progon Falun Gonga je ozbiljno kršenje standarda ljudskih prava

Gulistan Juksel (SPD), poslanik nemačkog Bundestaga i SPD, napisao je: „Kina treba u potpunosti da se pridržava zahteva Svetske zdravstvene organizacije za transparentnost u nabavci organa. Zajedno sa Evropskom unijom, zalažemo se za promociju i poštovanje univerzalnih ljudskih prava, demokratiju i vladavinu prava širom sveta. U našem odnosu sa Kinom, takođe smo posvećeni ovim vrednostima.“

Poslanica parlamenta grada Esena: Prekinite progon Falun Gonga od strane KPK

Zamenica predsednika parlamenta Esena, Karin Miler, savetnica Martina Feldmajer i savetnik Hajko Kasekert poslali su zajedničku izjavu pod naslovom „Okončanje 24-godišnjeg progona Falun Gonga od strane KPK“.

U saopštenju se navodi:

„Hitno pozivamo kinesku vladu da:

Poštuje međunarodne standarde i Međunarodni pakt Ujedinjenih nacija o građanskim i političkim pravima, koji je Kina potpisala.

Odmah zaustavi progon Falun Gonga u Kini i bezuslovno oslobodi gospodina Ding Iuandea i sve zatvorene praktikante Falun Gonga.”

Državna savetnica Tiringije: Moramo da skrenemo pažnju na ova kršenja ljudskih prava

Astrid Rothe-Beinlich, državna poslanica iz Tiringena i predsednica parlamentarne grupe Zelene stranke, rekla je u svom pismu: „Progon Falun Gonga je takođe napad na osnovni princip slobode veroispovesti i verovanja. Naša je odgovornost da stanemo na kraj takvom ponašanju. Ne sme biti tišine, već glasno treba da se skrene pažnja na ova kršenja ljudskih prava i da se zauzme za njihovu slobodu i dostojanstvo.“

Zakonodavac Bavarske: Ljudska prava su nedeljiva

U svom pismu, Bernhard Seidenath, portparol CSU u Bavarskoj, bavarski državni zakonodavac, rekao je da užasni izveštaji o smrti hiljada Falun Gong praktikanata pokazuju da sumnje u sistematsko, nasilno vađenje organa ostaju. „Ponavljam poziv Evropskog parlamenta Kini i nezavisnim posmatračima da sprovedu potpunu istragu o ovom pitanju“, rekao je on.

Predsednik Evropskog udruženja Ujgura: Moramo se boriti i odupreti zajedno

Asgar Can, predsednik Evropskog udruženja Ujgura, pomenuo je u svom govoru da KPK čini zločine protiv Falun Gong praktikanata, Ujgura, Tibetanaca i Mongola. Gaze se ljudska prava i dostojanstvo ovih grupa. Ujguri i praktikanti Falun Gonga se proizvoljno hapse, muče i siluju u zatvoru, a organi su im nasilno vađeni i prodavani.

G. Kan je takođe rekao: „Moramo se zajedno boriti i odupreti nehumanom režimu KPK. Pozivam nemačku vladu i vladu Bavarske da uslove da bez poštovanja ljudskih prava nema trgovine i da se ne smeju raditi stvari po štetu progonjenih grupa i naroda.#

Pozadina: Šta je Falun Dafa i zašto je KPK progoni?

Falun Dafu (takođe poznata kao Falun Gong) je prvi put javnosti predstavio Li Hongdži u Čangčunu, Kina, 1992. godine. Ova duhovna disciplina se sada praktikuje u preko 100 zemalja i regiona širom sveta. Milioni ljudi koji su prihvatili učenja zasnovana na principima Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti, i naučili pet vežbi, doživeli su poboljšano zdravlje i blagostanje.

Đijang Cemin, bivši šef Komunističke partije Kine (KPK), protumačio je rastuću popularnost ove duhovne discipline kao pretnju ateističkoj ideologiji KPK i 20. jula 1999. izdao je naređenje da se praksa iskoreni.

Pod Đijangovim ličnim vodstvom, KPK je osnovala Službu 610, nadzakonsku organizaciju sa većim ovlašćenjima od policije i sudstva, čija je jedina funkcija progon Falun Dafe.

U protekle 23 godine, Minghui.org je potvrdio smrt hiljada praktikanata u ishodu progona, ali se zbog poteškoća u dobijanju informacija iz Kine veruje da je stvarni broj mnogo veći. Bezbroj praktikanata je zatvoreno i mučeno zbog njihove vere.

Postoje konkretni dokazi da KPK sprovodi vađenje organa pritvorenih praktikanata, koji su se ubijaju radi snabdevanja kineske industrije transplantacije organa.