Falun Dafa Minghui.org

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Slika: Zaposlena jesenja noć

(Minghui.org)

Napomena: Mnogi Falun Gong praktikanti u Kini idu na posao tokom dana i izlaze noću da postavljaju Falun Gong informativne materijale da bi informirali ljude o praksi i o progonu.

Veličina: 73 cm x 54 cm